كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) طه ولي زاده

طه ولي زاده
[ شناسنامه ]
چگوري خاموش ...... دوشنبه 87/4/10
دانشگاه ، اين ماتم زده ترين نقطه تاريخ ...... شنبه 87/4/8
اي تنها معبود من ... ...... سه شنبه 87/4/4
خامش نمان اي تار ... ...... پنج شنبه 87/3/30
مرثيه اي براي يك رويا ...... جمعه 87/3/24
هذيان ...... سه شنبه 87/3/21
يك روز بد ... ...... پنج شنبه 87/3/16
يك روز زيبا ... ...... دوشنبه 87/3/13
تو مجنون شده اي ... ...... چهارشنبه 87/3/1
اميد ...... يكشنبه 87/2/29
مشقت را بنويس ...... سه شنبه 87/2/24
تنهايي پر هياهو ...... سه شنبه 87/2/24
ترس هر چيزي را تغيير مي دهد ...... شنبه 87/2/21
مقدمه اي بر آپارتايد جنسي ...... دوشنبه 87/2/16
دلم براي خودم تنگ شده است . ...... سه شنبه 87/2/10
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها