كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) طه ولي زاده

طه ولي زاده
[ شناسنامه ]
امشب خدا پيودنت را به رقص برخاسته است ...... چهارشنبه 87/2/4
من و تو هر دو معتاديم ! ...... شنبه 87/1/31
با تو ام اي عشق !!! ...... سه شنبه 87/1/27
خدا گريه هم مي كند ...... پنج شنبه 87/1/22
نامه اي به ترساي پير ... مسيحاي پير پيرهن چركين ...... دوشنبه 87/1/19
از بادبادك باز تا دايره ي زنگي ...... پنج شنبه 87/1/15
بار ديگر دهي كه دوستش دارم ...... دوشنبه 87/1/5
چشم انتظاران بهار ...... شنبه 86/12/25
مرثيه ي باكرگي ...... شنبه 86/12/11
کدام شور و حال ؟ کدام جواني مادرم ؟ ...... دوشنبه 86/11/22
يك اربعين عاشورا ، يك دنيا ارادت ...... چهارشنبه 86/11/10
درد كجاست ؟ ...... چهارشنبه 86/11/3
اندک شرري هست هنوز ؟ ...... سه شنبه 86/10/18
اسب و خر و هابيل و قابيل ...... چهارشنبه 86/10/12
نگاه ملتمس ...... يكشنبه 86/10/2
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها