كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) طه ولي زاده

طه ولي زاده
[ شناسنامه ]
خرابش كردند ...... چهارشنبه 86/9/21
مسلخ نگاه ...... شنبه 86/9/17
حريفا رو چراغ باده را بفروز كه شب با روز يك سان است ...... يكشنبه 86/9/11
برگ پاييزي ...... چهارشنبه 86/9/7
تا اوج كركس ...... شنبه 86/9/3
شب هاي فراموش شده ...... شنبه 86/8/26
كدام فرهنگ ؟ كدام عدالت ؟ ...... دوشنبه 86/8/14
و قاف حرف آخر عشق آنجا كه نام كوچك من آغاز مي شود ...... چهارشنبه 86/8/9
آيا هيچ سر بر مي كنند از خواب ؟ ...... سه شنبه 86/8/1
ديروز هر چه بود گذشت . تمام شد . ...... پنج شنبه 86/7/26
و يک بار سرش به لبه ي يک جوي آب خورد و ديگر ... ...... دوشنبه 86/7/23
من با خود تو زندگي مي کنم نه با خاطرات تو ...... پنج شنبه 86/7/19
از کرم خاک هم بي آزار تر بود و از گاو مظلوم تر . ...... پنج شنبه 86/7/12
بيچاره ملتي که قهرمان ندارد يا ... ...... يكشنبه 86/7/8
دعاي روز هفتم ماه مبارک رمضان ...... چهارشنبه 86/6/28
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها